ทำไมติดตั้งประตูหน้าต่างกับ TMF ให้บ้าน จึงรักษ์โลกและช่วยลดโลกร้อนมากขึ้น

เพราะ TMF เลือกใช้อลูมิเนียมที่มีการผลิตภายใต้ ‘บริษัท ไทยเม็ททอล อลูมิเนียม จำกัด’
ซึ่งคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ด้วยกระบวนการผลิตที่ลดการปล่อยคาร์บอนถึง 3,758 ตันต่อปี เทียบเท่าได้กับการปลูกต้นไม้ถึง 150,000 ต้น
.


นอกจากนี้ ไทยเม็ททอลยังเป็นโรงงานที่มีการผลิตบิลเลตเอง ในชื่อ Thai Metal Green Billet ที่สามารถลดการใช้พลังงานในขั้นตอนการผลิต แต่ยังคงคุณภาพและความแข็งแรงของอลูมิเนียมไว้ได้ดังเดิม


นอกจากนี้ อลูมิเนียมไทยเม็ททอลยังสามารถนำกลับมารีไซเคิลใหม่ได้เกือบ 100% หากบ้านหรืออาคารนั้นมีการรีโนเวทใหม่
.
เพราะเราไม่ได้มุ่งเน้นแต่ในเรื่องของคุณภาพของสินค้าและการบริการเพียงเท่านั้น แต่เรายังคำนึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นกับผู้คนและสิ่งแวดล้อมด้วย
“อลูมิเนียมไทยเม็ททอล ยิ่งใช้ ยิ่งช่วยลดโลกร้อน”

Scroll to Top