ออกแบบประตูอย่างไร ให้เป็นมิตรสำหรับ ผู้สูงอายุและผู้ใช้วีลแชร์

สำหรับบ้านหลังไหนที่มี ‘ผู้สูงอายุ’ รวมไปถึง ‘ผู้ใช้งานวีลแชร์’ เป็นสมาชิกภายในบ้าน การออกแบบและเลือกติดตั้ง ‘ประตู’ นั้นจึงเป็นสิ่งที่ต้องคำนึงเป็นอย่างยิ่ง เพื่อให้การใช้งาน-อยู่อาศัยภายในบ้าน เป็นไปอย่างปลอดภัยที่สุด

การออกแบบประตูให้เป็นมิตรกับ ‘ผู้สูงอายุ’ และ ‘ผู้ใช้วีลแชร์’
1. ความกว้างประตู ต้องไม่น้อยกว่า 90 ซม. หรือมีความกว้างมากกว่าความกว้างวีลแชร์

2. ต้องมีการเหลือพื้นที่ ไร้สิ่งกีดขวาง สำหรับประตูบานเปิด กว้างxยาว ไม่น้อยกว่า 150×150 ซม.

3. ประตูบานเลื่อน เป็นระบบบานที่เหมาะกับผู้สูงอายุ-ผู้ใช้วีลแชร์ที่สุด เพราะใช้แรงเปิดน้อย ผ่อนแรงเปิดง่าย

4. โดยเฉพาะบานเลื่อนแบบ ‘บานแขวน’ ซึ่งไม่มีรางล่าง ที่ทำให้เดินผ่านได้ไม่สะดุด วีลแชร์ผ่านไม่สะเทือน

5. หากต้องติดตั้งมือจับ ควรเลือกแบบ ‘ก้านโยก’ เพราะจับกระชับและใช้แรงเปิดน้อยกว่าลูกบิดแบบกลม

6. ต้องติดตั้ง ‘ก้านบิด-ราวจับ’ ให้มีความสูงจากพื้นที่เหมาะสม

  • ก้านบิด-ก้านโยก : ต้องสูงจากพื้น 100 ซม.ขึ้นไป แต่ไม่เกิน 120 ซม.
  • ราวจับ : ต้องให้ปลายด้านบนสูงไม่น้อยกว่า 100 ซม. และ ปลายด้านล่างสูงไม่เกิน 80 ซม.
Scroll to Top